Geliştirici
Açık Rıza Metni

Geliştirici Açık Rıza Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Geliştirici Aydınlatma Metni ”ni okudum, bu kapsamda; GamersHub ile paylaşmış olduğum kimlik ve iletişim verimin tarafımla proje sırasında ve/veya sonrasında iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi için saklanmasına, hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi için üçüncü kişiler, harici danışman (mentorlar) ve proje paydaşları ile analiz çalışmalarının yürütülmesi; tanıtım, duyuru süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sosyal medya kanalları ve/veya GamersHub’ın belirleyeceği üçüncü kişilerle paylaşılmasına ve GamersHub paydaşlarından olan Netmarble’ın merkezinin yurtdışında olması gerekçesi ile Kore’ye aktarım yapılmasına rıza veriyorum.

Geliştirici
Ad- Soyad