Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni

Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni
(“Aydınlatma Metni”)

Aydınevler Mahallesi Sanayi Caddesi No.3 Centrum İş Merkezi Kat:5 Bölüm 502-503 Küçükyalı / Maltepe / Istanbul adresinde faaliyet gösteren Netmarble Türkiye İnteraktif Servisler San. Ve Tic. A.Ş. (“Netmarble”) ile Maslak Büyükdere Cad. No:249 34485 Sarıyer/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetler A.Ş. (“DT”) ve Huzur Mah., Maslak Ayazağa Cad. No:4, Sarıyer/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. (“N11”) (hepsi birlikte “GamersHub”) olarak sahibi olduğumuz www.gamershubtr.com (“Site”) adresli internet sitesi kapsamında elde ettiğimiz ve işlediğimiz kişisel verilerin gizliliğine müşterek veri sorumlusu olarak önem veriyoruz.

Site ziyaretçilerimize Yönelik işbu Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Site’nin işletilmesi sırasında ve Site kullanıcıları/ziyaretçileri tarafından çerez konumlandırılmış olması gerekçesi ile işletilmekte olan ve/veya elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi verip; KVKK tahtında veri sorumlusu sıfatı ile GamersHub olarak Site’de hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi dair KVKK tahtındaki aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek adına sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Site’mizi ziyaretleriniz sırasında deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta KVKK olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi esaslarına ilişkin detaylı bilgiye KVKK adresinde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz KVKK madde 5/2 çerçevesinde GamersHub olarak veri sorumlusu sıfatı ile zorunlu ve gerekli temel çerezler ile analitik çerezleri hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, hakkın tesisi edilmesi ve meşru menfaat gerekçeleri ile; hedefleme reklam ve analiz çerezleri ise rızanıza istinaden aşağıda sayılanlar ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplanmaktadır.

 • Zorunlu Çerezler: Bu çerezler, web sitesinin çalışması için gereklidir ve sistemlerimizde kapatılamaz. Web sitesinde dolaşmanıza ve gizlilik tercihlerinizi belirleme, giriş yapma veya formları doldurma gibi hizmet talebine karşılık gelen eylemlere gibi özelliklerini kullanmanıza olanak sağlamaktadır.
 • Performans Çerezleri: Bu çerezler, web sitesinin çalışma şeklini geliştirmek için kullanılmaktadır. Ziyaretçiyi tanımlayan bilgileri toplamaz. Ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandıklarına (Örneğin web sayfalarında hata mesajı alıp almadıkları) ilişkin bilgileri içermektedir.
 • Fonksiyonel Çerezler: Bu çerezler web sitesinin yaptığınız seçimleri (kullanıcı adınız, diliniz veya bulunduğunuz bölge gibi) hatırlamasını ve gelişmiş, daha fazla kişisel özellikler sağlamasını sağlar. Ayrıca metin boyutunda, yazı tiplerinde ve web sayfalarının diğer bölümlerinde özelleştirebileceğiniz değişiklikleri hatırlamak için de kullanılabilir. Bu çerezlerin topladığı bilgiler gizli tutulabilir ve diğer web sitelerindeki göz atma etkinliğinizi izleyemezler. Bu çerezlere izin vermezseniz, bu işlevlerin bazıları veya tümü düzgün çalışmayabilir.
 • Hedefleme ve Reklam Çerezleri: Bu çerezler, profilinizi oluşturmak ve ilgi alanlarınızla alakalı reklamlar sunmak için kullanılır. Aynı zamanda, reklam kampanyasının etkinliğini ölçmeye yardımcı olmasının yanı sıra, bir reklamı görme sayısını sınırlamak için de kullanılmaktadır. Genellikle web sitesi sahibinin izniyle reklam ağlarına yerleştirilir (Örneğin; sosyal medya siteleri). Web sitesini ziyaretinize ilişkin bilgiler reklam verenler diğer kuruluşlarla paylaşılmaktadır. Bu çerezlere izin vermezseniz, farklı web sitelerinde hedefli reklamlarımızı deneyimlemezsiniz.
Sağlayıcı Çerez Adı Çerez Amacı Çerez Tipi Çerez Süresi
GamersHubTr NSC_185.60.225.97_IUU Bu cookie, son kullanıcının tutarlı bir deneyime sahip olması için bir sitenin, çoklu sunucular üzerinde konaklandığı doğru lokasyonlara yönlendirilen trafiği ve kullanıcı verilerini temin etmek için kullanılmaktadır. Zorunlu Çerez Oturum süresi kadar (tarayıcınızı kapatana kadar)
Google _gid Bu cookie, kullanıcıları ayırt etmek için kullanılmaktadır. Performans Çerezi 24 saat
Google _ga Bu cookie, kullanıcıları ayırt etmek, önceki ziyaret sayısını ve zamanını hatırlamak, bir kullanıcının Web Sitesi'nde ne kadar süreyle kaldığını tespit etmek ve kullanıcının hatırlamak için kullanılmaktadır. Performans Çerezi 2 Yıl
Google _gat Bu cookie, web Sitesinin yoğun ziyaret edildiği zamanlarda kullanıcının talep oranının kısıtlanması için kullanılmaktadır. Performans Çerezi 1 dakika

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz Kanun Madde 5/2’de düzenlenen işleme şartları çerçevesinde; (i) teknik sebeplerden dolayı, internet tarayıcınız Sitemize her eriştiğinde internet sunucumuza gönderilen bilgiler (erişim tarihi, saati, Link yapan internet sitesinin URL’si, erişilen dosyalar, aktarılan veri hacmi, tarayıcı tipi v-sürümü, işletim sistemi ve IP adresi gibi), (ii) Site’nin işlevselliğinin sağlanması ve (iii) Hataları düzeltmek ve güvenlik olaylarını açıklığa kavuşturmak amaçları ile işlenmekte ve DT’nin uhdesinde saklanmaktadır. İşbu verilere N11 ve Netmarble’ın da sadece sayılan amaçlar ile erişim hakkı bulunmaktadır.

3. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı bölümünde belirtilen amaçlar doğrultusunda KVKK madde 8 ve 9 kapsamında gerekli teknik tedbirleri alınmak kaydı ile (i) bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla depolama, arşivleme, barındırma (sunucu, hosting, program, bulut bilişim) gibi alanlarda destek aldığı üçüncü kişilere, (ii) iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve planlanması amacıyla iş özelinde çalıştığımız iş ortakları ve (iii) Analitik hizmet aldığımız şirketlere, (iv) GamersHub ortaklarından Netmarble’ın ana merkezinin yurtdışında bulunması gerekçesi ile Kore’ye, (v) Facebook ve Google Ads ile işbirliği yapılması gerekçesi ile Amerika Birleşik Devletlerine ve (vi) ile talep edilmesi halinde yasal merciiler ile paylaşılmaktadır.

4. Kişisel Verilerinize Erişim ve Kanun Kapsamında Haklarınız

KVKK 11. maddesi uyarınca haklarınız aşağıda yer almaktadır:

 • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İşbu madde uyarınca haklarınıza ilişkin taleplerinizi GamersHub’a, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlayarak bilgi@gamershubtr.com adresi üzerinden iletebilirsiniz.